Konsultprofil

Unit manager/Project head, KEDMAN India

Januari 2018 – Februari 2019

KEDMAN India är ett joint samarbete mellan Kunskapsskolan International och Manav Rachna University. Företaget har arbetat fram en elevcentrerad yrkesutbildning. KEDMAN ansvarar för att ta fram elektroniskt utbildningsmaterial, metodik och utbildning för lärare. Som Unit manager/Project head var jag ansvarig för ett pilotprojekt med syfte att införa utbildningen på 100 skolor och ca 5000 elever, ett samarbete med indiska National Skill Development Corporation (NSDC). Jag var personalansvarig för 18 personer med uppgift att leverera en plattform med digitalt utbildningsmaterial, (texter, animeringar och video), utbildning av lärare i metodik samt monitorera införandet på skolorna. Jag ansvarade för rekrytering, utvecklings-, lönesamtal och andra personalärenden. Därtill ansvarade jag för förändringsarbete på olika nivåer, från myndigheter till rektorer, lärare och elever. För att hantera den ständigt föränderliga omvärlden som projektet omgavs av införde jag agilt arbetssätt i projektteamet.

Enhetschef/förändringsledare Uppsala Kommun, GIS-enheten - Interimsuppdrag

Maj 2017 – December 2017

Med uppdrag som enhetschef/förändringsledare på Uppsala kommun hade jag uppgift att utveckla GIS-enheten, en grupp på tio personer. Uppdraget bestod i huvudsak av tre delar, strukturering av PM3-organisationen, utveckling av teamet samt ett omfattande IT-infrastrukturarbete. PM3-arbetet involverade ett flertal enheter inom Uppsala kommun och samarbetspartners. Teamutvecklingen bestod i att tydliggöra gruppens roll, målstyrning samt individuell coachning. Jag var personalansvarig och ansvarade för löne- och utvecklingssamtal, rekrytering av bland annat ny teamchef och av GIS-ingenjörer till gruppen. Vi införde SCRUM som modell för leveranser inom förvaltningen. För att skapa en långsiktig hållbar IT-infrastruktur avvecklade vi äldre system och satte fokus på införande av nytt GIS-system. För införandet ledde jag styrgruppen och var mentor åt projektledaren. Arbetet skedde i nära samarbete med GIS-leverantör. Under min tid i Uppsala ingick jag som enhetschef i ITs ledningsgrupp.

COO, Mawell Scandinavia/CSAM Health Sweden

November 2014 – December 2016

Som COO på Mawell började jag som ansvarig för Managed Services, en leverans- och supportorganisation med tolv personer. I syfte att förbättra vår leverans genomfördes omfattande processkartläggning och förbättringar med ITIL som stöd. Under hösten 2015 integrerades affärsområdet samman med produktdelen som jag tog ansvar för. Affärsområdet bestod av 20 anställda med kontor i Solna och Göteborg och med en omsättning på 32 miljoner kronor. Kunderna finns i Skandinavien och Storbritannien. Produkterna är inriktade på bildhantering och kliniskt beslutsstöd.  Februari 2016 förvärvade det norska företaget CSAM Health produktdelen. Under min tid genomförde jag ett omfattande omstruktureringsarbete för att uppnå ekonomisk balans och samtidigt en ökad leveranssäkerhet. Det innebar bland annat personal- och rollförändringar. Jag ansvarade för utvecklings-, lönesamtal, personalärenden och rekrytering.

Projektledare och affärsutveckling, Mawell Scandinavia AB

April 2012 – Oktober 2014

Första uppdraget på Mawell var som förvaltningsledare för Infektionsverktyget där jag ägnade stort fokus på att bygga upp en supportorganisation som servade 21 landsting. Förutom förvaltningen på sex personer, ansvarade jag för koordinering av drift, styr- och expertgrupper, och kommunikation till samtliga landsting.

Därefter hade jag rollen som leverans- och avtalsansvarig för samtliga av Mawells förvaltningsobjekt mot SLL och SKL/Inera. Det omfattades av 20 objekt med en omsättning på ca 35 miljoner kronor per år. Jag var personalansvarig för åtta förvaltningsledare som var operativt ansvariga för förvaltningarna. En viktig del av mitt arbete var att ta fram ett gemensamt arbetssätt och metoder för objekten. Som utvecklingsmetod använde vi Scrum, PPS som projektmetodik och ITIL för förvaltning. Vidare anpassade vi oss för att möta upp SLLs krav kring deras införande av PM3. Ytterligare en central del av arbetet var att säkerställa att våra system och våra verksamhetsprocesser stödde regelverket för PUL (personuppgiftslagen) och PDL (patientdatalagen).

Verksamhetschef, Poltech Information Systems AB

April 2011 – Mars 2012

Mitt fokus var att utveckla den ekonomiska styrningen i företaget samt att tydliggöra processerna i företaget från offert till leverans och eftermarknad. Jag tog fram system för stöd och uppföljning, vidare arbetade jag med organisationsutveckling och personalfrågor. Bland annat outsourcade vi en del av produktionen och omfördelade tillgängliga resurser till andra arbetsuppgifter. Åtgärden resulterade i minskade produktionskostnader och ledtider. Företaget hade vid tiden för min anställning 14 anställda och en omsättning på 45 miljoner kr. Jag stod ansvarig för samtliga personalrelaterade frågor så som löne- utvecklingssamtal, personalärenden och rekrytering.

Team Manager, Modul 1/Softronic

Januari 2010 – Mars 2011

Som konsultchef för affärsområdet Java Solutions ansvarade jag för 25 systemutvecklare, testare och projektledare. Jag var ansvarig för en budget på 30 miljoner kr. I mitt dagliga arbete arbetade jag med bemanning, offerter och kundaktiviteter. Tillsammans med affärsområdesansvarige satte vi de strategiska målen och verksamhetsplanen för gruppen. Jag ansvarade för personalrelaterade frågor så som lönesamtal, personalärenden och rekrytering.

Projektledare, Modul 1

Oktober 2006 - December 2009

Som projektledare på Modul 1 arbetade jag med hela processen från offert till slutlig leverans. Det omfattade framtagande av krav- och funktionsspecifikation, projektplan samt planering för bemanning. Utvecklingsteamen varierade mellan 3–15 utvecklare och längden på projekten var mellan tre nio månader. Jag ledde även verksamhetsutvecklingsprojekt och lanseringar av nya IT-stöd.

Under min tid på Modul 1 var jag delaktig i utvecklandet av vår projektprocess. Jag genomförde interna utbildningar av andra projektledare för att öka kvalitén av våra leveranser.

Knowledge Management/Projektledare, Industri Kapital AB (IK)

Oktober 2001 – April 2006

Jag var ansvarig för den interna kommunikationen på Industri Kapital och utveckling av deras affärssystem. Min största utmaning var att implementera gemensamma arbetsprocesser för våra kontor i Stockholm, London, Hamburg och Oslo.

Projektledare, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

Maj 2000 – Juni 2001

På uppdrag av Krigstribunalen för forna Jugoslavien i Haag, systematiserade jag dokument från kriget på 90-talet. Arbetet utfördes på UNHCRs huvudkontor i Genève och syftade till att förbereda materialet för jurister från Krigstribunalen.

 

I ett andra uppdrag var mitt huvudsakliga ansvar att skapa en supportorganisation på UNHCR:s huvudkontor i Genève i samband med en implementering av deras elektroniska dokumenthanteringssystem, samt utbildning för användare.

Kommunikationsrådgivare/Projektledare, Nordisk Kommunikation

Augusti 1998 – April 2000

Från vårt kontor i Köpenhamn genomförde jag kvalitativa och kvantitativa analyser av den interna kommunikationen på ett flertal svenska företag såsom SAS, Volvo och Ericsson. Undersökningarna användes som underlag för att förbättra och effektivisera den interna kommunikationen. Från vårt kontor i Köpenhamn genomförde jag kvalitativa och kvantitativa analyser av den interna kommunikationen på ett flertal svenska företag såsom SAS, Volvo och Ericsson. Undersökningarna användes som underlag för att förbättra och effektivisera den interna kommunikationen. Under min tid på Modul 1 var jag delaktig i utvecklandet av vår projektprocess. Jag genomförde interna utbildningar av andra projektledare för att öka kvalitén av våra leveranser.

  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER