Gör målstyrning till din vardag

Uppdaterad: 10 dec 2019

Det är sällan arbetsverktyg, vilja, kompetens eller arbetsmiljö som orsaken till ineffektiva team. Ett av de viktigaste verktygen för att skapa framgångsrika team är målstyrning, att säkerställa att medarbetarna har en klar bild över teamets mål. Detta gäller vare sig det handlar om ett projekt eller en arbetsgrupp som arbetar i linjen. Det som är fundamentet i organisationslärans abc glöms dock ofta bort och prioriteras ner i vardagen. Jag har vid ett flertal tillfällen sett hur team som trots att de äger förutsättningarna förblir ineffektiva eftersom att just målstyrningen saknas. Medarbetarna famlar och skapar sina egna tolkningar om vad som ska göras, till vilken kvalité och när. Alla kan göra enskilt bra arbeten med stort hjärta. Men kollektivet styr fel. Varje dag ställs vi inför olika val:


Supportteknikern: Ska jag prioritera ärende A eller B?

Chefen: Ska jag ställa in team-mötet och göra klart budgeten i tid?

Medarbetaren: Ska jag gå på team-mötet eller åka hem till min sjuka dotter?

Säljaren: Vilken av kunderna ska jag boka in först?

Systemutvecklaren: Är en workaround tillräckligt bra eller ska jag lägga ytterligare tre timmar på en teknisk långsiktig lösning.


Om man slår samman antalet frågor som ett team ställs inför varje dag så blir det en hel del beslut som fattas på egen hand utan ledarens närvaro. Om medarbetaren fattar beslut som saknar grund i organisationens/teamets/projektets målsättning, oavsett hur behjärtansvärt beslutet än är taget, så är ju risken påtaglig att det inte bidrar till att uppfylla målet. 


En välformulerad, förankrad och accepterad målsättning fungerar som fyr för teamet i deras vardag. Det är därför viktigt att mål är något som inte bara diskuteras vid den årliga kick-offen eller vid projektstarten. Jag tror många av er läsare har som jag erfarenheten av företagsledningar som förberett sig upp till tänderna inför den årliga medarbetarkonferensen för att basunera ut ny företagsinriktning och nya tillväxtmål som bleknar lagom till att kvällsdrinken serveras. Väl hemma väntar vardagen och konferensen innehåll har snart glömts bort. För att uppnå effektiv målstyrning så måste den därför bli en del av vardagen.


I praktiken betyder det att man som ledare måste diskutera målen kontinuerligt med sitt team och i dina enskilda samtal med medarbetarna coacha mot de gemensamma överenskomna målen. Målen ska vara förankrade och det ska råda konsensus i gruppen om vägen dit. Öppna diskussioner om mål och uppgifter, så att olika uppfattningar i dessa frågor kan komma upp till ytan, får team att svetsas samman och utvecklas. Ledarskap som bygger på målstyrning skapar fokus, gör att du kan mäta framgång enklare, det skapar motivation och det hindrar gruppen att skjuta upp saker.


Ledarens ska inte stå ensam ansvarig att driva mot målet. Det råder ett ömsesidigt beroende mellan ledare, medarbetare och den dynamik som en grupp alstrar. Därför är alla i ett team ansvariga för att förstå och verka för målen. Det handlar om att göra ett bra jobb, vara ett föredöme för sina kollegor, uppmuntra andra i gruppen, vara delaktig i diskussioner, stödja ledarens ambitioner att koordinera osv. För att mål ska fungera måste de vara formulerade på ett begripligt sätt. Mål som inte går att förklara för ditt team och som inte går att använda i sin vardag är tandlösa. En beprövad metod är att använda SMARTa mål. Målen ska vara Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta. Därtill (A) Ansvarsfördelat, dvs målet ska också uppge vem som ansvarar för vad. Målet är en resolution om vad som ska uppnås. Samtidigt är inte målinställning en engångshändelse, det är en pågående process. Omvärlden förändras och därför är målen föränderliga så länge det skapar mening och gagnar verksamheten.


Målstyrning blir högst aktuellt när vi i allt större utsträckning skapar löst sammansatta organisationer. Exempelvis inför företag som offentliga myndigheter på bred front aktivitetsbaserade kontor och med den tekniska utvecklingen så har distansarbete underlättats och uppmuntras av en hel del arbetsgivare. Det får till följd att det inte alls lika säkert att du träffar dina kollegor vid kaffeapparaten lika ofta, diskussioner över skrivborden blir färre och som ledare vet du inte säkert var dina medarbetare befinner sig. Här blir därför målstyrning ett viktigt verktyg för att leda utan att behöva närvara och hålla samman team till en enhet som effektivt arbetar för att uppnå de gemensamt uppsatta målen.

Senaste inlägg

Visa alla

Kamprad - den autentiska ledaren

Frågan föll sig naturligt när jag förstod att min kollega mitt emot mig vid julbordet som tidigare IKEA-anställd hade rapporterat direkt till självaste Ingvar Kamprad, "Vad gör Ingvar Kamprads ledarsk

Den rädda organisationen

De senaste dagarna har jag inte kunnat låta bli att fascineras över matsnusket inom Burger King som Aftonbladet avslöjat. Aftonbladet har dokumenterat förhållandena genom egna observationer och interv

Interkulturell kommunikation på hemmaplan

- lär känn din omgivning på djupet för ett lyckat ledarskap Femton månaders arbete i Indien gav mig anledning att reflektera över hur ny okänd miljö påverkade mitt ledarskap. Erfarenheten blir ju påta

  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER