Kamprad - den autentiska ledaren

Frågan föll sig naturligt när jag förstod att min kollega mitt emot mig vid julbordet som tidigare IKEA-anställd hade rapporterat direkt till självaste Ingvar Kamprad, "Vad gör Ingvar Kamprads ledarskap så framgångsrikt?" Min kollegas direkta svar antydde att han fått frågan flera gånger tidigare. "Det är tre egenskaper som gör Ingvar Kamprad speciell. Jag har aldrig träffat någon så målfokuserad som Ingvar. När han väl bestämt sig för något så ger han sig aldrig." En av ledarskapets huvudfunktion är att skapa förändring. Riktningen skapas utifrån erfarenheten av att tolka mönster och samband. För att uppnå en bestående förändring måste man medvetandegöra den, få personer att stödja idén, ge medarbetarna kunskap och förmåga för att kunna bidra, och om och om igen kommunicera den satta riktningen. Att som ledare visa sin passion för målet är fundamentet för att mobilisera till förändring.


Min kollega fortsatte, "För det andra, han har en enastående förmåga att sätta rätt man på rätt plats och rekrytera rätt folk omkring sig". Kamprad startade sin rörelse med att sälja bläckpennor i Smålands skogar och slutade med 328 möbelvaruhus och drygt 200 000 anställda i 43 länder. Det krävs mer än en ensam entreprenör för att uppnå det och då behövs också förmågan att identifiera rätt kompetens för olika uppgifter vid olika skeden. 

"För det tredje, Ingvars empowermentförmåga. Efter ett personligt avstämningsmöte med Ingvar så gick jag som på moln ut från rummet. Ingen annan ledare har haft den inverkan på mig, han fick mig att känna krafter som stålmannen och att jag klarade av vad som helst". Jag tror att Kamprad förstod vikten av att ha starka ledare för att uppnå en framgångsrik organisation. Kamprad hade förmågan att inte bara inspirera ledare i sin närmaste omgivning, han inspirerade och stärkte ledare på samtliga nivåer.Min kollega beskriver en ledare som är duktig på att visa riktning och har insett värdet av sina medarbetare. Jag tror också det är en ledare som inser betydelsen av att rusta en verksamhet i en föränderlig värld och skapa en adaptiv organisation. Eftersom Kamprad inte väntade på förändringar, han initierade dem, förstod han att det var det som krävdes.Det går inte dra några långtgående slutsatser av det min kollega tänkte om Kamprads ledarskap, men tillsammans med det som Kamprad själv uttryckte tio år senare om ledarskap så framträder ett mönster. I boken Guldklockans tid är förbi, (Christian Albinsson, Gustaf Geterud) berättar Kamprad om sina sju ledarskapsprinciper:


Punkt fyra om att bygga strukturer är funktionell och tangerar chefsuppgiften. Övriga sex punkter har fokus på det moderna ledarskapet; att sätta färdriktningen, motivera till handling, tänka nytt, skapa strategier och vision, utveckla företaget, förbättra arbetssätt, rutiner, processer mm.


Men jag tror de facto att Kamprad glömde en av sina principer, att vara autentisk i sitt ledarskap. Autenticitet är grunden för att medarbetare ska våga göra sig hörda. En ledare med en mask som döljer sitt rätta jag och som mäter framgångar från den yttre världen i form av berömmelse eller ekonomiska belöningar, skapar osäkerhet. Då finns ofta en motsättning mellan ledarens egen agenda och företagets målsättning som skapar huvudbry i organisationen. En ledare som vågar visa sitt rätta jag och leder med inre motivation, som bygger på personlig utveckling och att göra skillnad, öppnar upp till gemenskap och bjuder in andra till att bidra. De som har ett genuint ledarskap finner mening även i negativa händelser och de mest påfrestande omständigheterna. Jag är säker på att Kamprad insåg att det inte räcker med att lyssna på medarbetarna, du måste ha medarbetarna som vågar uttrycka vad de tycker och inte bara det som förväntas.


Och vem är bättre att representera det autentiska ledarskapet än Kamprad själv? Med kepsen på huvudet, snusen under läppen och karaktärsstark småländska visade han upp sitt naturliga jag. ”Det roligaste jag vet är att gå runt i varuhusen och ta folk i näven och kanske ge dem en kram” (Christian Albinsson, Gustaf Geterud) sammanfattar ganska väl hans ödmjuka syn på sig själv och hans ledarskapsfilosofi. Kamprad visade att han hade stor självkännedom och kunde vara sig själv oavsett var han befanns sig, en typisk egenskap för en autentisk ledare.

Som anställd på IKEA kunde man kanske inte relatera till hans världsomspännande framgångar eller hans särpräglade individualitet, men det fanns ärlig passion och avklädd personlighet som trots hans storhet som gjorde honom tillgänglig. Det bjöd in andra att våga göra sig hörda och att bidra med utvecklingen av IKEA till ett multinationellt framgångsrikt företag.


#kamprad #ikea #ledarskap  

Senaste inlägg

Visa alla

Gör målstyrning till din vardag

Det är sällan arbetsverktyg, vilja, kompetens eller arbetsmiljö som orsaken till ineffektiva team. Ett av de viktigaste verktygen för att skapa framgångsrika team är målstyrning, att säkerställa att m

Den rädda organisationen

De senaste dagarna har jag inte kunnat låta bli att fascineras över matsnusket inom Burger King som Aftonbladet avslöjat. Aftonbladet har dokumenterat förhållandena genom egna observationer och interv

Interkulturell kommunikation på hemmaplan

- lär känn din omgivning på djupet för ett lyckat ledarskap Femton månaders arbete i Indien gav mig anledning att reflektera över hur ny okänd miljö påverkade mitt ledarskap. Erfarenheten blir ju påta

  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER