Kurs i Praktisk Projektledning

Projekt som arbetsform har funnits sedan pyramiderna byggdes men har nog aldrig varit en så viktig arbetsform som nu. I digitaliseringens tid kommer förändringar allt snabbare och med större kraft. Organisationer måste därför lämna den vanliga hierarkin och arbeta tvärfunktionellt för att vara konkurrenskraftiga. Samtidigt är vi smärtsamt medvetna om hur ofta projekt inte når uppsatta tid-, kvalitets- och budgetmål. Än värre är att många projekt inte bidrar till de tänkta effektmålen.

 

Kursen Praktisk projektledning ger dig som deltagare färdigheter och verktyg att driva projekt framgångsrikt.

 

Du lär dig planera ett projekt, ta fram och följa upp budget, leda gruppen och kartlägga intressenter, hantera förändringar och risker, veta vilka krav man bör ställa som projektledare mm. Projekt innebär ofta en förändring för organisationen. Därför tittar vi också närmare på förändringsledning och hur man bäst säkerställer att en förändring blir bestående.

Kursmål

Efter kursen har du god förståelse för projekt som arbetsform och du kan arbeta efter en generell projektmodell. Du har kunskaper om projektorganisationens roller, samspel och ansvarsfördelning. Framförallt har kursen stärkt dig i din roll som projektledare.

För vem

Kursen vänder sig till dig som vill leda projekt och göra det med framgång. Du kan vara projektadministratör, en blivande eller nuvarande projektledare som vill lära dig hur du bäst kan använda en projektmodell och hur man bättre bidrar till lyckade projekt. Det spelar ingen roll vilken bransch du kommer från och det krävs inga förkunskaper. Utbildningen är verklighetsnära och praktiskt inriktad.

Genomförande

Kursen genomförs med föreläsningar varvat med grupparbeten och diskussioner. Det sker kvällstid uppdelat vid fyra tillfällen. Mellan varje tillfälle får du en hemuppgift som en praktisk fördjupning från ett teoriavsnitt. Efter genomförd kurs får du diplom som beskriver kursens innehåll.

Coachning

För att förstärka det du lärt dig på kursen så ingår en timmes individuell coachning tillsammans med kursledaren inom fyra månader efter kursens genomförande. I det personliga samtalet kan du exempelvis välja att diskutera ett pågående projekt eller kanske en fördjupning av ett teoriavsnitt.

Kursinnehåll

 • Varför bli en duktig projektledare?

 • Projektmodellen

 • Förberedelsefasen

 • Projekt- och effektmål

 • Projektorganisationen

 • Tid-, budget och resursplanering

 • Riskhantering

 • Genomförandefasen

 • Agila projektledaren

 • Ändringshantering

 • Effektiva möten

 • Leverans och överlämning

 • Förändringsledning

 • Kvalitetssäkra projekt

Kursledare

Lars-Erik Odén har 15 års erfarenhet som projekt- och förändringsledare i olika branscher, privat och offentlig verksamhet, i Sverige och internationellt. Han har fil kand i Medie- och kommunikationsvetenskap samt studier i projektledning från högskolan. Vidare är han certifierad förändringsledare och utbildad Scrum Master.

Praktisk information

Kursen genomförs kvällstid uppdelat vid fyra tillfällen.

 

Datum: 4, 11, 18, 25 september

Tid: 18.00-21.00

Plats: Hotel Park Astoria, Enköping

Högst antal deltagare: 10

 

Deltagarna får kursmaterial samt tillgång de mallar som används i kursen. Kaffe och smörgås ingår.

 

2-3 veckor före kursen får du kallelse med information om kurstider, kurslokal, karta, förberedelser mm. För att kursen ska bli så bra som möjligt för dig så kommer du att få en länk till ett webformulär där du ger information om din bakgrund.

Pris och anmälan

Priset är 9500 kr (exkl moms). Anmälan görs på proleo.se alternativt via e-post kurser@proleo.se.  Anmälan är bindande. Kursen ska vara betald 21 dagar före kursstart. Se övriga bokningsvillkor.

Frågor

Har du frågor om kursen kan du kontakta Lars-Erik Odén, telefon 0700-902 700 eller kurser@proleo.se

Kursen kan också genomföras som uppdragsutbildning anpassad för ditt företag/organisation. Kontakta Lars-Erik för offert.

 • LinkedIn - White Circle
 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER